Suunnittelijat

Screen Shot 2016-02-26 at 9.53.42

Heidi Laakso-Kuivalainen

heidi1

Johtava suunnittelija

 Heidi on perehtynyt syvällisesti suomalaisen vanhan rakennuskannan arkkitehtuuriin ja sisätiloihin. Heidi on suunnitellut sisätiloja useisiin suomalaisiin kartanoihin ja arvorakennuksiin. Suuunnittelutyön lisäksi Heidi toimii myös vanhojen talojen sisustussuunnittelun opettajana ja luennoitsijana. Heidi on tehnyt kandidaatintutkielman rakennustutkimuksesta Helsingin yliopistossa sekä suorittanut sisustussuunnittelun opinnot Sisustusakatemiassa. Lisäksi Heidillä on laaja-alainen työkokemus ja koulutustausta museo- ja taidelalta.

screen-shot-2016-10-17-at-10-04-42

Kaisa Tonteri

kaisa

Rakennuskonservaattori AMK, korjausneuvoja

 Kaisa on opiskellut rakennuskonservointia ja rakennusrestaurointia. Kaisa on erikoistunut pintamateriaalien restaurointiin ja konservointiin sekä  väritutkimuksiin. Kaisa on työskennellyt vaativissa konservointikohteissa kuten kirkkojen kunnostustöissä Suomessa ja ulkomailla. Kaisa piirtää julkisivujen ja sisätilojen luonnokset ja detaljipiirrokset sekä antaa myös yksityiskohtaista korjausneuvontaa esimerkiksi ikkunoiden ja hirsiosien kunnostukseen.

screen-shot-2016-10-17-at-10-04-42

Netta Heikkinen

netta

Valaistussuunittelija  

Kruunun valaistussuunnittelija-Netalla on tarkka esteettinen silmä ja pitkä kokemus sähköalan perheyrityksessä valaistussuunnittelijana. Netta on suunnitellut valaistuksia sekä julkitiloihin että yksityiskoteihin. Netta ymmärtää myös valaistukseen liittyviä sähkötöitä ja osaa antaa neuvontaa rakennuksen rakenteisiin soveltuvista valaistusratkaisuista. Netan kautta  voidaan tilata myös rakennuksen tyyliin sopivat valaisimet ja sähkötarvikkeet suoraan valmistajilta.

screen-shot-2016-10-17-at-10-04-42

Anu Sauramaa

anu2

Artenomi, sisustussuunnittelija

Anu on kokenut vanhojen talojen sisustussuunnittelija ja korjaaja, ja erityisen perehtynyt pinkopahvitukseen. Anu on opiskellut perinteisiä pintakäsittelytekniikoita Turun maalariammattioppilaitoksessa. Kruunussa Anu tekee pääasiassa värisuunnitelmia ja antaa tarvittaessa pinkopahvitusneuvontaa.