Suunnittelijat

Screen Shot 2016-02-26 at 9.53.42

Heidi Laakso-Kuivalainen

heidi1

Historiallisten rakennusten sisätilojen suunnittelija,  arkkitehtuurineuvoja  

 Heidi on perehtynyt syvällisesti suomalaisen vanhan rakennuskannan arkkitehtuuriin ja sisätiloihin. Heidi on suunnitellut sisätiloja sekä suomalaisiin kartanoihin että työväen asuntoihin.  Heidi on tehnyt kandidaatintutkielman rakennustutkimuksesta Helsingin yliopistossa sekä suorittanut sisustussuunnittelun opinnot Sisustusakatemiassa. Lisäksi Heidi on opiskellut esimerkiksi museologiaa, taidehistoriaa ja kulttuuriperinnön opintokokonaisuuden yliopisto-opintoja. Heidi on myös työskennellyt opiskeluaikana Museoviraston kokoelma- ja tietopalveluissa.

screen-shot-2016-10-17-at-10-04-42

Kaisa Tonteri

kaisa

Rakennuskonservaattori AMK, korjausneuvoja

 Kaisa on opiskellut rakennuskonservointia ja rakennusrestaurointia. Kaisa on erikoistunut pintamateriaalien restaurointiin ja konservointiin sekä  väritutkimuksiin. Kaisa on työskennellyt vaativissa konservointikohteissa kuten kirkkojen kunnostustöissä Suomessa ja ulkomailla. Kaisa piirtää julkisivujen ja sisätilojen luonnokset ja detaljipiirrokset sekä antaa myös yksityiskohtaista korjausneuvontaa esimerkiksi ikkunoiden ja hirsiosien kunnostukseen.

screen-shot-2016-10-17-at-10-04-42

Netta Heikkinen

netta

Valaistussuunittelija  

Kruunun valaistussuunnittelija-Netalla on tarkka esteettinen silmä ja pitkä kokemus sähköalan perheyrityksessä valaistussuunnittelijana. Netta on suunnitellut valaistuksia sekä julkitiloihin että yksityiskoteihin. Netta ymmärtää myös valaistukseen liittyviä sähkötöitä ja osaa antaa neuvontaa rakennuksen rakenteisiin soveltuvista valaistusratkaisuista. Netan kautta  voidaan tilata myös rakennuksen tyyliin sopivat valaisimet ja sähkötarvikkeet suoraan valmistajilta.

screen-shot-2016-10-17-at-10-04-42

Anu Sauramaa

anu

Artenomi, sisustussuunnittelija

Anu on kokenut vanhojen talojen sisustussuunnittelija ja korjaaja, ja erityisen perehtynyt pinkopahvitukseen. Anu on opiskellut perinteisiä pintakäsittelytekniikoita Turun maalariammattioppilaitoksessa. Kruunussa Anu tekee pääasiassa värisuunnitelmia ja antaa tarvittaessa pinkopahvitusneuvontaa.